Choď na obsah Choď na menu
 


Pravidlá Ringette

12. 8. 2009

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ RINGETTE

 

          Ringette je rýchla tímová hra, ktorá sa hrá na ľadovej ploche s gumeným krúžkom (ringom) a rovnými palicami. Počas hry nemôže mať jedno družstvo na ľadovej ploche viac ako 6 hráčov (5 korčuliarov a 1 brankára). Domáce družstvo má možnosť výberu, ktorú bránku bude brániť počas prvej a tretej tretiny. Družstvá si vymenia strany na druhú tretinu.

rink-diagram--with-names-.jpg

Goal Line – bránková čiara

Goal Crease – bránkovisko

Free Play Line – ringettová čiara

Blue Line – modrá čiara

Red Line – červená čiara

Placement Dot – bod na rozohrávku

Free Pass Circle – kruh na rozohrávanie

Forward – útočník

Centre – center

Defense – obranca

Goaltender – brankár

Offensive/Attacking (End) Zone – útočné (koncové) pásmo

Neutral/Centre Zone – stredné pásmo

Defensive (End) Zone – obranné (koncové) pásmo        

      Voľnou nahrávkou zo stredového kruhu na rozohrávanie (podobnou výkopu na začiatku futbalového zápasu) začína hosťujúce družstvo. Voľné nahrávky sa uskutočňujú po väčšine prerušeniach hry. Pri voľnej nahrávke je ring umiestnený na bode na rozohrávku v polovici kruhu na rozohrávanie, ktorá je bližšie obrannému pásmu družstva, ktoré vykonáva voľnú nahrávku. Len hráč, ktorý ju vykonáva smie byť vnútri kruhu. Hráč, ktorý vykonáva voľnú nahrávku musí poslať ring do hry celým objemom mimo kruhu do piatich (5) sekúnd. Tento hráč nemôže hrať s ringom pokiaľ ring nie je celým objemom mimo kruhu a pokiaľ nebol v kontakte s iným hráčom.

20.jpg

    Voľná nahrávka v obrannom pásme je nahradená „brankárovým ringom“ (podobne ako výkop brankára vo futbale). Brankár musí poslať ring do hry celým objemom mimo bránkoviska do piatich (5) sekúnd a nesmie sa ho dotknúť, pokiaľ je celým objemom mimo bránkoviska a pokiaľ nebol v kontakte s iným hráčom.

24.jpg

          Pre dosiahnutie maximálnej tímovej spolupráce, musí sa vykonať nahrávka cez každú modrú čiaru. Posledný hráč, ktorý sa dotkol ringu pred modrou čiarou nemôže s ním hrať za modrou čiarou, dokým ring nebude v kontakte s iným hráčom. Taktiež nesmie byť ring prihratý spoluhráčovi priamo z jedného koncového pásma do druhého koncového pásma (z obrannej tretiny do útočnej tretiny, a naopak) cez obe modré čiary.

   Najviac traja (3) korčuliari z každého tímu môžu byť vnútri pásma obmedzenia/ringette zóny (územie od ringettovej čiary po zadný mantinel) v každom koncovom pásme. Družstvo môže odvolať svojho brankára a poslať do hry ďalšieho korčuliara počas posledných dvoch (2) minút riadneho hracieho času, kedykoľvek počas predĺženia a počas avizovaného trestu pre súperiace družstvo. Počas tejto situácie, keď je brankár odvolaný z ľadu, môžu byť v pásme obmedzenia/ringette zóne v každom koncovom pásme (v obrannom aj v útočnom) najviac štyria (4) korčuliari tímu, ktorý odvolal brankára.

        Za účelom ochrany brankára, je brankár jediným hráčom, ktorý môže byť v bránkovisku. Žiadny iný hráč nemôže hrať s ringom, ktorý je v bránkovisku, ani korčuľovať a zdržiavať sa v priestore bránkoviska. Keď je ring v bránkovisku, brankár ho musí poslať do hry mimo bránkoviska do piatich (5) sekúnd.

2.jpg

          Aby sa zvýšila príťažlivosť hry pre divákov a ešte viac sa zrýchlila, používajú sa 30-sekundové hodiny (podobne ako v basketbale). Odpočet na hodinách sa začne, ak tím, ktorý drží ring ho vyvedie von zo svojho obranného pásma (prekročením modrej čiary). Hodiny sa zastavia, ak dôjde k prerušeniu hry. Hodiny sa „vynulujú“ opäť na 30 sekúnd, ak tím, ktorý drží ring ho vystrelí na bránu a dotkne sa ho brankár, alebo kontrolu nad ringom prevezme súperiace družstvo, alebo ak je avizovaný trest pre družstvo, ktoré nedrží ring. Ak po uplynutí 30 sekúnd tím, ktorý držal ring nevystrelil na bránku, dôjde k prerušeniu hry a súperiaci tím začína hru voľnou nahrávkou.

       Každý tím má možnosť počas hry využiť dva (2) 30-sekundové oddychové časy. Taktiež má každý tím možnosť využiť dodatočný 30-sekundový oddychový čas v každej tretine predĺženia.

14.jpg

            Riadny hrací čas stretnutia pozostáva z troch (3) 20-minútových tretín alebo štyroch (4) 15-minútových štvrtín. Hrá sa na čistý čas. Jednotlivé časti predĺženia majú rovnakú dĺžku ako časti v riadnom hracom čase (20 minút/15 minút). Tím, ktorý strelí väčší počet gólov v riadnom hracom čase sa stáva víťazom stretnutia. Ak je stav na konci riadneho hracieho času nerozhodný, nastáva predĺženie. Prvý tím, ktorý vsieti gól v predĺžení sa stáva víťazom stretnutia.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.