Choď na obsah Choď na menu
 


Medzinárodná konferencia v Turku, Fínsko (2011)

10. 1. 2012

Koncom uplynulého roku sa traja zástupcovia zo Slovenska zúčastnili na medzinárodnej ringettovej konferencii, ktorá sa konala počas tradičného Svetového Ringettového Pohára - World Club Championship 2011 vo fínskom meste Turku. 

Mesto Turku sa nachádza v juho-západnej časti krajiny a je to najstaršie mesto vo Fínsku a taktiež hlavným mestom kultúry pre rok 2011. V meste sídli tiež najstarší ringettový klub Turun Ringette, preto bolo pre mesto veľkou cťou hostiť túto výnimočnú ringettovú udalosť. Na turnaji sa zúčastnili 3 fínske, 2 kanadské a 1 švédsky tím. 

Sprievodnou akciou turnaja bola medzinárodná konferencia o rozvoji športu ringette vo Švédsku, Rusku a Slovensku. S predstaviteľmi jednotlivých krajín rokovala Medzinárodná Ringettová Federácia (International Ringette Federation - IRF) a Fínska Ringettová Asociácia (Finnish Ringette Association - FRA) o možnostiach podpory a spolupráce. Slovensko zastupovali Vladimír Polakovič (Prezident ženského hokejového družstva MHK Martin), Ivan Záborský (Generálny manažér ženského hokejového družstva MHK Martin) a Jana Habánová (hráčka ringette).

traja.jpg

(zľava: Ivan Záborský, Jana Habánová, Vladimír Polakovič)


Zápisnica z mítingu, 29.12. 2011, Turku


irf.png

(Stretnutie s predstaviteľmi Medzinárodnej Ringettovej Federácie – IRF a Fínskej Ringettovej Asociácie - FRA v Turku 29. decembra 2011)

 Účastníci:     

Vladimír Polakovič, Prezident ženského hokejového družstva MHK Martin (SVK);

Ivan Záborský, Generálny manažér ženského hokejového družstva MHK Martin (SVK);

Jana Habánová, hráčka ringette (SVK);

David Mills, Prezident Medzinárodnej Ringettovej Federácie (IRF) (CAN);

Lucie Anne Ingoldsby, predchádzajúca prezidentka IRF, patrónka slovenského ringette (CAN);

Salla Mäkelä, výkonná riaditeľka Fínskej Ringettovej Asociácie (FIN);

Matti Virtanen, technický riaditeľ Fínskej Ringettovej Asociácie (FIN);

Sini Forsblom, Viceprezidentka Medzinárodnej Ringettovej Federácie (IRF) (FIN).

 

David Mills (Prezident IRF) a Sini Forsblom (Viceprezidentka IRF) sa stretli so zástupcami zo Slovenska – Vladimírom Polakovičom, Ivanom Záborským a Janou Habánovou. Stretnutia sa taktiež zúčastnila Lucie Anne Ingoldsby – predchádzajúca prezidentka IRF, ktorá už niekoľko rokov pomáha slovenskému ringette. Na mítingu boli prítomní aj predstavitelia Fínskej Ringettovej Asociácie (FRA) – Salla Mäkela a Matti Virtanen, aby zistili, ako môže asociácia pomôcť a spolupracovať so Slovákmi. Stretnutie sa uskutočnilo v Turku (Fínsko) počas Svetového Ringettového Pohára (World Club Championship – WCC).

Okolnosti stretnutia

V auguste 2003 sa v Prahe uskutočnil hokejový turnaj Czech Hockey Challenge Cup. Súčasne s hokejovým turnajom prebiehal na vedľajšej ľadovej ploche aj ringettový turnaj – Ringette Challenge Cup. Mária Zemiaková zo Slovenska tam bola a videla ringette po prvýkrát v živote. Kontaktovala Lucie Anne Ingoldsby, a tak sa začala písať história ringette na Slovensku.

V septembri 2004 bola vyvinutá snaha o vytvorenie Slovenskej Ringettovej Asociácie (SRA). Pokus bol neúspešný lebo na Slovensku neboli registrované žiadne ringettové kluby. Ľudia, ktorí rozhodovali o založení ringettovej asociácie na Slovensku nevedeli, čo je to ringette a my sme nemali materiály, ktoré by im pomohli spoznať tento šport. Okrem toho sa ringette nenachádzal v oficiálnom registri športov a existovali aj ostatné problémy, ktorým museli zakladatelia Slovenskej Ringettovej Asociácie čeliť.

Aj keď nebola na Slovensku založená SRA, Slovensko stále spolupracovalo s Lucie Anne Ingoldsby. Každý rok sa na pražskom ringettovom turnaji Ringette Challenge Cup (RCC) zúčastňovali aj dievčatá z Kanady, s pomocou ktorých sa mohli zapojiť na turnaji aj slovenské dievčatá, najmä zo ženských hokejových klubov v mestách Banská Bystrica, Zvolen a Martin.

V novembri 2010 prišli Lucie Anne Ingoldsby, Bob Curran (kanadský tréner) a Nicole George (kanadská hráčka) na Slovensko, aby absolvovali pár tréningov so slovenskými dievčatami. Päť z nich neskôr odcestovalo na sprievodný turnaj k Majstrovstvám sveta v ringette (World Ringette Championship – WRC) do Tampere (Fínsko).

V júli 2011 bola Lucie Anne na Slovensku s fínskou hráčkou a trénerkou Miiou Railio, aby tu pomohli s tréningami. Po Svetovom Ringettovom Pohári (WCC), ktorý sa konal v Turku (Fínsko) bola Miia Railio na Slovensku na trojdňovom tréningovom kempe v mestách Martin a Banská Bystrica. 

Založenie Slovenskej Ringettovej Asociácie (SRA)

Na stretnutí sa diskutovalo o tom, ako založiť ringettovú asociáciu na Slovensku. Predstaviteľom IRF a FRA sme vysvetlili, akým spôsobom sú riadené športy na Slovensku. Na Slovensku existujú dve organizácie, ktoré majú právomoci v oblasti športu – Slovenský zväz telesnej kultúry (SZTK) a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (MŠ SR). Z týchto dvoch orgánov je dôležitejšie Ministerstvo školstva, ktoré sa môže podieľať na rozšírení ringette na Slovensku.

Salla a Matti posledný rok spolupracujú so zástupcami Ruska na rozšírení ringette v ich krajine a majú dobré skúsenosti s tým, akým spôsobom funguje ruská vláda v oblasti športu. Dospeli sme k názoru, že existujú určité podobnosti v slovenskej a ruskej administratíve vyplývajúce zo spoločného politického systému v minulosti.

Veľkou výzvou je presvedčiť ľudí v hokejových kluboch a na zimných štadiónoch, aby vyčlenili priestor na ľade a zimných štadiónoch pre ringette. Navrhli sme, že veľká udalosť – napr. exhibičný zápas Kanady proti Fínsku, na ktorom by sa zúčastnili ľudia, ktorí môžu rozhodovať o dôležitých otázkach v oblasti športu (sponzoring, priestor na ľade, materiálna podpora) – by pomohla spropagovať ringette širokej aj odbornej verejnosti. David povedal, že IRF súhlasí s touto myšlienkou, ale najprv aj na Slovensku musia byť „obyčajní ľudia“, ktorí majú záujem o ringette, aby štadión počas exhibície nezíval prázdnotou.

David tiež spomenul, že pre významných ľudí v oblasti podpory športu by bolo zaujímavé, keby sa na ľade objavili aj slovenské ringettové hráčky a ukázali tak, že aj na Slovensku vyrastá ringettová generácia. Niekoľkoročné skúsenosti s organizovaním exhibičných zápasov bez účasti hráčok domácej krajiny máme z Prahy. Každoročné organizovanie medzinárodných turnajov neprinieslo želané výsledky a Česká republika doteraz nemá vlastný ringettový tím. Všetci sme sa zhodli na tom, že propagácia je veľmi dôležitá a že sa musí vykonávať systematicky a účelovo.

Rozšírenie ringette na Slovensku

Toto bola ďalšia dôležitá otázka, ktorej sme sa na stretnutí venovali. Ringette je na Slovensku už 8 rokov. Zdá sa však, že za tento čas sa nijak nerozvinul a nepohol ďalej, a tak sme dostali rady, ako môžeme pokračovať v rozvoji tohto športu.

Informovali sme zástupcov IRF a FRA, že v Martine sa nachádza hokejová škola a že si myslíme, že existuje možnosť ponúknuť predstaviteľom školy ringette ako alternatívny šport pre dievčatá. Myslíme si tiež, že ringette by sa mohol rozšíriť taktiež v blízkych mestách ako Žilina a Banská Bystrica. V týchto mestách je spolu päť krytých ľadových plôch a Salla navrhla, že za najbližší cieľ by sme si mohli stanoviť zabezpečenie pravidelných ringette tréningov (raz za týždeň alebo raz za dva týždne) v každom meste (Martin, Žilina, Banská Bystrica) od augusta 2012.

Sini povedala, že 1 hodina ľadu týždenne pre ringette na začiatok stačí. Počas tohto tréningu môžu byť na ľade dve skupiny dievčat – na jednej polovici ľadu mladšie, na druhej polovici staršie dievčatá. Alebo rozdeliť ľad počas hokejového tréningu a venovať sa ringette len na jednej polovici ľadu. Len čo budú nastavené pravidelné ringettové tréningy, či už raz za týždeň alebo raz za dva týždne, bude dôležité zachovať ich pravidelnosť počas celej sezóny.  

David a Lucie Anne zdôraznili, že je dôležité, aby sme vytvorili projektový plán na najbližšie roky. Lucie Anne načrtla, ako by taký plán mohol vyzerať:

·         2012:

o    zorganizovať letný ringette kemp;

o    zúčastniť sa na Ringette Challenge Cup-e v Prahe;

o    zabezpečiť pravidelné ringettové tréningy v Martine, Banskej Bystrici a Žiline;

o    založiť Slovenskú Ringettovú Asociáciu.

·         2013:

o    zorganizovať exhibičný zápas v lete 2013;

o   .... .

Pýtali sme sa aj na možnosť účasti Slovenska na Majstrovstvách sveta v ringette (WRC) v roku 2013 v North Bay, Kanada. Slovensko sa môže zúčastniť týchto majstrovstiev, avšak musí byť členom IRF. A na to musíme mať vlastnú ringettovú asociáciu.

Predstavitelia IRF a FRA nám prisľúbili akúkoľvek pomoc s trénerskými a rozhodcovskými materiálmi, a taktiež potrebnú pomoc pri zakladaní Slovenskej Ringettovej Asociácie. Založenie asociácie a rozvoj ringette na Slovensku nás bude stáť veľa úsilia, ale sme odhodlaní sa do toho pustiť.

Dôležité body

1.       Zabezpečiť pravidelné ringettové aktivity na Slovensku

o    aktivity organizované školami;

o    pravidelné ringettové tréningy raz za týždeň alebo raz za dva týždne;

o    pravidelné ringettové aktivity pre rôzne vekové kategórie (dospelí, deti);

o    pravidelné ringettové aktivity v Martine, Banskej Bystrici a Žiline;

o    tieto pravidelné aktivity nezahŕňajú letné ringette kempy, na ktorých sa slovenské hráčky zúčastňujú a stále budú zúčastňovať.

2.       Založiť Slovenskú Ringettovú Asociáciu

3.       Propagovať ringette na Slovensku

o    zorganizovať Slovenský deň ringette, exhibičné zápasy a pod.

 p1040083.jpg

V Turku dňa 29.12. 2011

Zástupcovia Slovenska – Vladimír Polakovič, Ivan Záborský, Jana Habánová

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.